Kinološko društvo Šentjur je član Kinološke zveze Slovenije in mednarodne zveze psov (FCI). Sami začetki delovanja društva segajo v 80. leta prejšnjega stoletja. Spadamo med manjša društva v Slovenskem prostoru, vendar med bolj aktivna. Osnovna naloga KD Šentjur je socializacija, vzgoja in šolanje psov na področju občine Šentjur in njene širše okolice.

Poleg vsakoletnih tečajev socializacije in šolanja psov, smo aktivni tudi na področju tekmovanj, saj naši člani dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih tako v Sloveniji kakor tudi v tujini. Prav tako smo se že izkazali kot odlični organizatorji mednarodnih tekmovanj šolanih psov ter razstave. Kinološko društvo Šentjur pa je aktivno tudi na humanitarnem področju, saj naši člani s svojimi psi  večkrat nastopajo v osnovnih šolah, vrtcih , varstveno delovnih centrih ter domu starejših.

Kot vemo ima pes izredna čutila in izjemne sposobnosti prepoznavati človekovo vedenje,  hotenja, in čustvena razpoloženja. Zato odlično prepozna optične in akustične signale s katerimi lahko zaznava čustvena stanja človeka, lahko opozarja na nevarnost ognja, potresov, poplav. Psa lahko zatorej uporabljamo  za pomoč  v primeru elementarnih nesreč,  za reševanje, športna tekmovanja,… Je odličen terapevt in družabnik starejšim ter osamljenim ljudem, vedno pripravljen za delo in še bi lahko naštevali.

Zato lahko poleg sprehajanja v naravi naše sobivanje s psom popestrimo z mnogimi kinološkimi dejavnostmi, ki jih izvaja tudi naše društvo.

Miran Marš
Mednarodni kinološki sodnik