Rally Obedience je športna disciplina, pri kateri pes in vodnik opravljata med seboj povezane naloge, ki so vnaprej predpisane in v obliki znakov postavljene na progi.

RO je zelo mlada disciplina in zato še dokaj nepoznana. Gre za disciplino, kjer lahko enakovredno nastopajo vsi psi, rodovniški in ne rodovniški. Obsega 4 stopnje, RO I, RO II, RO III in RO IV, ki se med seboj razlikujejo po težavnosti vaj in številu vaj na progi. Skupno je vseh vaj 72, vendar je na progi za RO I postavljenih 15 znakov, na progi za RO II 17 znakov in na progi za RO III in RO IV 19 znakov. Na tekmi progo postavi sodnik. Vsak tekmovalecima 3 minute časa v katerem mora opraviti vse vaje na progi.

Pomladi 2013 smo na našem društvu pričeli z izvajanjem tečajev za Rally Obedience. Vaje so zelo raznovrstne in zanimive, učenje pa zahteva določen trud in potrpežljivost, zato pri tej disciplini ustvarimo zelo močan kontakt med vodnikom in psom.

Na tečaju posvetimo veliko pozornosti veselju do dela in igri. Tečaj obsega izdelovanje posameznih nalog, utrjevanje osnovne poslušnosti, pravilno vodenje vodnika ter izdelovanje samih progic. Na koncu tečaja sledi izpit, ki je pogoj, za nastop na tekmovanjih.

Več o naši ekipi…